top of page

Genomförda projekt

Yoga för nyanlända / Malmö

I samarbete med Internationella kvinnoföreningen har Yoga för alla sedan 2016 erbjudit gratis yoga till asylsökande och nyanlända i Malmö. I början jobbade alla ideellt och Yoga Kendra i Malmö erbjöd lokaler gratis. Via Internationella kvinnoföreningen kunde vi sedan finansiera två klasser i veckan med pengar från arbetsförmedlingen. Två klasser i veckan är endast för kvinnor och en för alla kön. Idag finns klasserna på Yogakliniken i Malmö.

Yoga för arbetslösa kvinnor / Malmö

I samarbete med  Malmö Ideella Paraplyorganisation och Arbetsförmedligen har Yoga för alla i Malmö erbjudit en 8 veckors kurs för arbetslösa kvinnor. Kursen finansieras via Arbetsförmedligen som en del av kvinnornas etableringstid. Kursen omfattar olika ämnen runt yoga och hälsa som sömn, stress, kost och hormoner. Kvinnorna för under kursens gång prova olika typer av yoga.

På Glokala Folkhögskolan i Malmö undervisade vi kvinnor i etableringsprogram under en termin. Arbetet skedde på ideell basis. 

Under hösten 2018 undervisade Yoga för alla på Fryshuset i Malmö, en grupp för tjejer och en för killar varje torsdag. Klasserna är en el av Fryshusets verksamhet för ungdomar i etablering och är inte öppna för allmänheten. Klasserna finansierades av Fryshuet.

Under 1 års tid undervisade Yoga för alla i Malmö på äldreboendet Rönnbäret. Klasserna var en gång i veckan och finansierades delvis av äldreboendet. Till en början gav vi klasserna ideellt.

Vid enskilda tillfällen har lärare från Yoga för alla i Malmö undervisat unga på Stadsmissionen i Malmö. Klasserna har undervisats i två grupper, en för tjejer och en för killar. Alla klasser har varit på ideell basis.

Varannan lördag sedan hösten 2018 har Yoga för alla i Malmö undervisat gratis klasser för långtidssjukskrivna. Långtidssjukskriven är man om man varit sjukskriven mer än 60 dagar. Vi har kontaktat primärvården för att sprida information om klasserna. De undervisas helt ideellt och vi uppmanar deltagarna att prata med sin behandlande läkare innan de startar yogan.

Samarbete med Nyby Vision och Länsstyrelsen Uppsala län. Kostnadsfri yoga för personer i asylprocess.
Varje onsdag har vi lugn stolsyoga. Kom som du är och är med så mycket du vill och kan. Nån gång då och då går vi till en närliggande yogastudio för att pröva på yoga på matta.

bottom of page