top of page

YOGA HELA LIVET

Om projektet

seniorer Umgås
logga YHL.png
med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positi
inspiratör.jpg

Yoga hela livet är ett 3,5-årigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet finns i Malmö och Munkedals kommun och arbetar med att ta fram en metod för att undervisa äldre på äldreboenden i yoga. Metoden tas fram i samarbete med äldre på äldreboende, personal på boende och i viss mån anhöriga. 

Yoga hela livet startade i december 2019 och kommer att avslutas under våren 2023. Vår ursprungliga plan var att själva undervisa yogaklasser på sju boenden i Malmö och ett i Munkedals kommun. Dock kom coronaviruset i början av 2020 och fick oss att ändra våra planer.

Istället för att själva undervisa de äldre började vi att utbilda personal inom äldrevården till Yogainspiratörer! Vi har hittills genomfört tio utbildningar i Malmö och en i Munkedal. Utbildningen är ett sätt att tillsammans med personalen och de äldre utveckla metoden Yoga hela livet. Utbildningen kommer efter projektets slut att vara tillgänglig för alla äldreboenden i Sverige att köpa in. Vår förhoppning är att yogan via personalen kan leva vidare och utvecklas.

Från och med Juli 2021 när pandemin gick in i en ny lättare fas har vi själva oftast kunnat komma ut och undervisa de äldre och får ytterligare input från de äldre som bor på äldreboenden till vår metodutveckling. 

Efter projektets slut kommer metodboken Yoga hela livet att vara tillgänglig gratis här på hemsidan. 

Projektledare för Yoga hela livet är Irina Khitrova och Jeanette Levin, Josephine Norrbo är kvar som senior advisor.

bottom of page