YOGA HELA LIVET

Om projektet

seniorer Umgås
med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positi

Yoga hela livet är ett 3-årigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet finns i Malmö och Munkedals kommun och arbetar med att ta fram en metod för att undervisa äldre på äldreboenden i yoga. Metoden tas fram i samarbete med äldre på äldreboende, personal på boende och i viss mån anhöriga. 

Yoga hela livet startade i december 2019 och kommer att avslutas 2022. Vår ursprungliga plan var att själva undervisa yogaklasser på sju boenden i Malmö och ett i Munkedals kommun. Dock kom coronaviruset i början av 2020 och fick oss att ändra våra planer.

Istället för att själva undervisa de äldre började vi att utbilda personal inom äldrevården till Yogainspiratörer! Vi har nu (juni 2021) genomför åtta utbildningar i Malmö och en i Munkedal. Utbildningen är ett sätt att tillsammans med personalen och de äldre utveckla metoden Yoga hela livet. Utbildningen kommer efter projektets slut att vara tillgänglig för alla äldreboenden i Sverige att köpa in. Vår förhoppning är att yogan via personalen kan leva vidare och utvecklas.

Nu när pandemin förhoppningsvis går in i en ny lättare fas hoppas vi at själva kunna komma ut och undervisa de äldre så att vi får ytterligare input från de äldre som bor på äldreboenden til vår metodutveckling. 

Efter projektets slut kommer metodboken Yoga hela livet att vara tillgänglig gratis här på hemsidan. 

Projektledare för Yoga hela livet är Irina Khitrova och Josephine Norrbo. Kontakta Irina här: irina@yogaklinikenmalmo.com