top of page

Yoga hela livet

logga YHL.png

YOGA HELA LIVET

Yoga hela livet är ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. projektet syftar till att under tre år ta fram en metod för att göra yoga tillgängligt för äldre på äldreboenden. Projektet startade i

december 2019. 

På denna sida kan du följa projektet och ta del av Yoga hela livets metod och online yogavideos. Under knapparna till vänster hittar du mer information om projektet, ljudfiler och videos och vår blogg!

Välkommen att vara med på vår resa!

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positi
bottom of page