top of page

NAD

NAD Projekt - Yoga för kvinnor

2018 påbörjades ett projekt i samarbete med Malmö ideella och Arbetsförmedlingen där Yoga för alla är samordnare inom NAD-samordning (Nätverk-Aktivitet-Delaktighet). Målgruppen är kvinnor som är tillfälligt arbetslösa, har en vilja och intresse för hälsa och självutveckling. Kursen finansieras av Arbetsförmedlingen. 

Med ett års uppehåll på grund utav Coronapandemin öppnar vi nu upp igen för kursen där yoga och kvinnohälsa är huvudfokuset!

2022 erbjuder vi en 8-veckors kurs med yoga, samtal och reflektion inom områden som berör kvinnors hälsa. Vi skapar en trygg plats där inspiration och motivation till positiva livsförändringar får ta plats.

Projektet drivs idag av yogalärarna Victoria Larsson och Emma Chichakli 

 

Kontakta oss här: 

victoria.larsson343@gmail.com

emiskeshkly@gmail.com

medborgarskolan.png
AF-logga stor.jpg
bottom of page