Yoga för alla Sverige

Riktlinjer & Manifest

Vårt manifest

Yoga är en mångårig visdomstradition som tillhör ingen och alla. Den traditionen vill vi gärna fortsätta att verka inom, vilket för oss innebär att sträva mot att
ytterligare demokratisera yoga så att fler får tillgång till yoga i en miljö som är anpassad,
inkluderande, trygg och utvecklande.


Vi önskar att yogalärare som ansluter sig och använder Yoga för Allas namn och logotyp
verkar under föreningens manifest och riktlinjer

Riktlinjer

  • Du drivs av en vilja att sprida yoga till fler, även utanför traditionella yogasammanhang.

  • Du delar med dig av kunskaper och erfarenheter till andra i Yoga för Alla-familjen.

 

  • Undervisningen i yoga ska var kostnadsfri för deltagarna. Ingen ersättning utgår från föreningen Yoga för Alla till dig som yogalärare.

 

  • Gör alltid en bedömning om den yogatradition som du undervisar i är lämplig för de deltagare som du önskar undervisa, så att du inte orsakar skada eller lidande.

  • Ska du undervisa en grupp med specifika behov, till exempel människor med psykisk/fysisk ohälsa, och/eller människor som har varit utsatta för trauma bör du ha en adekvat yogautbildning för den specifika problematiken och även helst att dina deltagare har konsulterat ansvariga behandlare. Här finns några förslag på sådana anpassade utbildningar.


 

Om du kan skriva under på Yoga för Allas manifest och riktlinjer så kan du nu ta en plats i Yoga för Alla-familjen.

 

Välkommen!