top of page

Yoga för alla Sverige

 Manifest

Vårt manifest

Yoga är en mångårig visdomstradition som tillhör ingen och alla. Den traditionen vill vi gärna fortsätta att verka inom, vilket för oss innebär att sträva mot att
ytterligare demokratisera yoga så att fler får tillgång till yoga i en miljö som är anpassad,
inkluderande, trygg och utvecklande.


bottom of page